ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Ο.Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2022
06 Ιουνίου 2022
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 64ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στο οίκημα του Συνδέσμου.
Αρχικά έγινε παρουσίαση της Ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης του Συνδέσμου για το έτος 2021 από τον Ελεγκτή της P.K.F. Savvides & Co Ltd. κ. Γιάννο Ιωάννου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απολογισμός του έργου του Συνδέσμου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Γιάννη Μαρκίδη για το έτος 2021. Έγινε ενημέρωση για τα διάφορα θέματα που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση τους είτε ως Συμβούλιο, είτε ως Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου.
Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα αφορούν:
· Την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των υλικών στον κλάδο και τις αρνητικές επιδράσεις που έχουν τόσο στην κερδοφορία όσο και στην ταμειακή ροή των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
· Την τροποποίηση της υφιστάμενης φόρμουλας υπολογισμού των αυξήσεων των υλικών και των εργατικών ενός έργου διαφοροποιώντας τα ποσοστά βαρύτητας των υλικών αλλά και επεκτείνοντας τον κατάλογο των υλικών που θα πρέπει να καλύπτονται από την εν λόγω εξίσωση,
· Την προσπάθεια αποφυγής διαγραφής του όρου των διακυμάνσεων των τιμών των υλικών και εργατικών από τα συμβόλαια της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. για έργα του ιδιωτικού τομέα,
· Την προώθηση επίλυσης του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσης των επαρχιακών γραφείων του Σ.Ε.Ε.Ε. κ.α.
Κατά τις εργασίες της επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλοι από τη συνεχή εκπαίδευση, την συνεχή πληροφόρηση των εργολάβων μελών μας ως προς τις καθημερινές εξελίξεις στα διάφορα θέματα και νομοθεσίες, και τη προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών.
Μετά την έγκριση των πιο πάνω ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα θέματα/προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με ιδιαίτερη έμφαση:
· στα θέματα αντιμετώπισης της αύξησης των τιμών μέσα από τα συμβόλαια εργολαβίας τόσο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα,
· στην αντιμετώπιση των κλοπών στα εργοτάξια και των επαφών που πραγματοποιήθηκαν με την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού,
· στην καθολική εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν τον εργολάβο ως προσπάθεια αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού.
· στο άρθρο 11Β της Νομοθεσίας για το Φ.Π.Α.
Επίσης έγινε αναφορά στα νέα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο οίκημα του Συνδέσμου και θα αφορούν τα τροποποιημένα άρθρα των αναθεωρημένων συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ P/LS/MC(1),P/L/S /MC(2).
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, στέλνοντας ταυτόχρονα και το μήνυμα σε όλους ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θα εργαστεί όπως πάντα με ζήλο και επιμονή για καλύτερη και πιο ενδελεχή ενημέρωση με στόχο την υπεράσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων όλων των συναδέλφων.
Μετά το πέρας των Εργασιών ο Σύνδεσμός παρέθεσε δείπνο σε όλα τα μέλη.