64η Ετήσια Γενική Συνέλευση
17 Μαΐου 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Καλείστε στην 64η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  27 Μαΐου,  2022 και ώρα 6.00μ.μ στο οίκημα του Συνδέσμου.

 

Ημερήσια Διάταξη:

 

1.    Έκθεση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2021.

2.    Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

3.    Θέματα που θα τεθούν από τους Συνέδρους.

4.    Διάθεση μέρους των χρημάτων του Συνδέσμου για αγορά ακίνητης περιουσίας με σκοπό το όφελος των μελών.

 

Στα γραφεία του συνδέσμου θα υπάρχουν αντίγραφα της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, και της έκθεσης εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2021 τα οποία θα είναι στη διάθεση όλων των μελών μας δέκα ημέρες πριν από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

 

Μετά το τέλος των εργασιών θα ακολουθήσει δείπνο στην Ταβέρνα Άγιος Επίκτητος στο Αρμενοχώρι.

 

 

Για την οργάνωση τόσο της συνέλευσης αλλά και του δείπνου παρακαλείστε όλοι όπως συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής και το αποστείλετε στο Σύνδεσμο το αργότερο μέχρι την 16η Μαΐου 2022.