2000 - 2003
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Όμηρος Ιορδάνους
2 Αντιπρόεδρος Τάκης Βασιώτης
3 Γραμματέας Πέτρος Ευλογημένος
4 Ταμίας Γιάννης Μαρκίδης
5 Εισπράκτορας Χάρης Θεοχάρους
6 Μέλος Πανίκκος Γιατρός
7 Μέλος Αντώνης Ασκάνης