Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του προς τα μέλη του, διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση των εργοληπτών και του προσωπικού τους, σε θέματα που αφορούν στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Σεμινάριο με θέμα: «Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών / Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία First Aid at Work (F.A.W.)
08 Απριλίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ
08 Φεβρουαρίου 2019
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
21 Νοεμβρίου 2018
Σεμινάριο «Οικονομική διαχείριση έργου – Επιμετρήσεις – Προσφορές – Τελικοί Λογαριασμοί»
23 Οκτωβρίου 2018
Επίλυση διαφορών στα κυρίως Συμβόλαια για τα έργα ιδιωτικού τομέα
28 Απριλίου 2018

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού σας πληροφορεί ότι διαθέτει προς ενοικίαση, στο χώρο του οικήματός του, εξειδικευμένο χώρο για διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων. Η αίθουσα είναι εγκεκριμένη από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και διαθέτει όλο το σύγχρονο εξοπλισμό.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / κρατήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 25-352586.