Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από την Ίδρυση του το 1961 ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών αποτελεί τον μοναδικό επίσημο εκπρόσωπο των Επαγγελματιών Εργολάβων της πόλης και επαρχίας της Λεμεσού και έκτοτε συνεχίζει να ενημερώνει και να επιμορφώνει τα 214 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του πάνω σε θέματα ευρείας εφαρμογής στον κατασκευαστικό τομέα. Αποτελεί ένα εκ των πέντε (5) ιδρυτικών μελών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., η οποία και αποτελεί τη φωνή του εργοληπτικού κόσμου του τόπου σε θέματα ανώτατου κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού επιπέδου.

Μετά την περίοδο ύφεσης που πέρασε η χώρα μας αλλά ιδιαίτερα ο οικοδομικός κλάδος, πλέον παρατηρούμε με επιφύλαξη μια συνεχιζόμενη, σταθερή ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο, έπαιξε το έτος 2017, αφού χαρακτηρίζεται από την είσοδο της Κυπριακής Οικοδομικής Βιομηχανίας σε ένα νέο, ταχύ, πιο ευφάνταστο και μοντέρνο σχεδιασμό. Η πολυπλοκότητα των κατασκευαστικών έργων, ειδικότερα στη πόλη της Λεμεσού, μαζί με τις πολυάριθμες απαιτήσεις τους τόσο όσον αφορά στην νομική όσο και στη διαχειριστική πτυχή των, αναδεικνύουν καθημερινά την ανάγκη της συνεχούς επαγρύπνησης από πλευράς των επαγγελματιών εργολάβων του κλάδου.

Τον βασικότερο στόχο μας, αποτελεί και πάντα θα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της επαγγελματικής επάρκειας του εργολήπτη. Ως προς αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες για σωστή ενημέρωση και διαρκή εκπαίδευση των μελών μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πορευόμαστε μαζί σας στο ίδιο μονοπάτι, ακλόνητοι συμπαραστάτες και σύμμαχοι αφού βασιζόμαστε στη δική σας επάρκεια έτσι ώστε να συνεχίσει η ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα.

Όραμά μας είναι η εμπέδωση κουλτούρας «Επαγγελματισμού και Ασφαλούς Εργασίας» τόσο ανάμεσα στα μέλη μας όσο και ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενός κατασκευαστικού έργου με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ποιότητας του προϊόντος και των υπηρεσιών που προφέρει ο επαγγελματίας εργολάβος στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Μαζί συνεχίζουμε να οικοδομούμε μια σύγχρονη πόλη και κοινωνία, στηριγμένη σε αξίες και πρότυπα.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μαρκίδης

Πρόεδρος Σ.Ε.Ο.Λ.