Ιστορικό Συνδέσμου

Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού ιδρύθηκε λίγο μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Δεκέμβριο του 1961 με αρχική ονομασία «Ένωση Εργολάβων Οικοδομών Επαρχίας Λεμεσού».

Στις 15 Οκτωβρίου 1962 γίνεται η εγγραφή του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Συντεχνιών Νόμου, με την ονομασία ΣΕΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Λεμεσού). Αργότερα μετονομάστηκε σε ΣΕΟΕΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομικών Επιχειρήσεων Λεμεσού) και το 2005 πήρε την παρούσα ονομασία του ως ΣΕΟΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού).

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν οι κύριοι:

Όθων Οικονομίδης
Ττοφής Κοιλανιώτης
Κλεάνθης Σιλβέστρος
Κλεάνθης Κοιλανιώτης
Ηλίας Κουταλιανός 
Γιώργος Αθανασίου
Απόστολος Βοσκός
Γιαννάκης Χριστοδουλίδης
Χρίστος Χριστίδης 
Μιχάλης Ευθυβούλου

κάποιοι εκ τους οποίους απάρτισαν και την πρώτη Διοικητική Επιτροπή.

Ο Σύνδεσμος αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό Σύνδεσμο Εργολάβων στην επαρχία της Λεμεσού και είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Τα πρώτα γραφεία του Συνδέσμου στεγάζονταν κοντά στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού για αρκετά χρόνια, στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην οδό Ηπείρου και κατέληξαν στη Γωνία Γλάδστωνος και Μεσολογγίου όπου στεγάζονται μέχρι και το 2010.

Η απόκτηση ιδιόκτητου οικήματος υπήρξε μια από τις βασικές προτεραιότητες αλλά και όραμα των μελών του Συνδέσμου για πολλά χρόνια. Έτσι, μετά από αρκετές προσπάθειες, το 2010 ο Σύνδεσμος αποκτά δικό του σπίτι πρωτοποριακό σε σχεδιασμό και εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα, ένα οίκημα αντάξιο των προσδοκιών του Λεμεσιανού Εργολάβου που καλύπτει όλες σχεδόν τις ανάγκες του μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων και προδιαγραφών της Ενωμένης Ευρώπης.

Ιστορικά ο Σύνδεσμος συνέβαλε ώστε να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του εργολάβου οικοδομών και να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι και σήμερα προσφέρει συνεχώς στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας αλλά και προς την κοινωνία και την πολιτεία γενικότερα.

Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα ανέλαβαν την θέση της προεδρίας του Συνδέσμου οι κύριοι:

Όθων Οικονομίδης (1962 - 1975)
Ευαγόρας Κωνσταντίνου (1975 - 1994)
Όμηρος Ιορδάνους (1994 - 2003)
Πέτρος Ευλογημένος (2003-2015)
Γιάννης Μαρκίδης (2015 μέχρι και σήμερα)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού για το 2018 – 2021 απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Μαρκίδης
Αντιπρόεδρος: Χάρης Ιωάννου
Γραμματέας: Αντωνάκης Χριστοφή
Ταμίας: Κυριάκος Κυριάκου
Εισπράκτορας: Δημήτρης Καρπόζηλος
Μέλος: Ξένιος Γεωργίου
Μέλος: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Εκτελεστικό Προσωπικό:
Εκτελεστική Λειτουργός: Νίκη Νικολάου
Πολιτικός Μηχανικός – Εκτελεστική Λειτουργός: Μαρίνα Γρηγορίου

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού έχει σήμερα 220 εγγεγραμμένα μέλη.

Μέλη του Συνδέσμου είναι Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και κάτοχοι ετήσιας άδειας εργολήπτη οικοδομικών ή/και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο.

Οι Εργολήπτες μέλη του Συνδέσμου διατηρούν σε ισχύ κώδικα ηθικής και ποιοτικής κατασκευής καθώς δεν παύουν να ενημερώνονται σχετικά με όλες τις εξελίξεις της οικοδομικής βιομηχανίας μέσα από συνεχή ενημέρωση καθώς και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.