Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 381716, 99 668550
marbros@cytanet.com.cy
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 828283, 99 649384
ioannou.charis@cytanet.com
ΑNTΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 333015, 99 696433
antonakisschristofi@cytanet.com.cy
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25392759
kyriakos.theof@gmail.com
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 322166
karpozilos@cytanet.com.cy
ΞΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
99 717108
geoxeuro@gmail.com
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
99692855
pe.charalambous@cytanet.com.cy