Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 828283, 99 649384
ioannou.charis@cytanet.com
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25212550
av.constructions@cytanet.com.cy
ΑNTΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 333015, 99 696433
antonakisschristofi@cytanet.com.cy
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 322166
karpozilos@cytanet.com.cy
ΞΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
99 717108
geoxeuro@gmail.com
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
99692855
pe.charalambous@cytanet.com.cy
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
25 381716, 99 668550
marbros@cytanet.com.cy