Α/Α ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
1 Επιτροπή Eθελοντισμού- Κοινωνικής Προσφοράς και Οργάνωσης της Αιμοδοσίας

Αντωνάκης Χριστοφή (Συντονιστής)

 Άνδρος Ομήρου

Ανδρέας Καλλίδης

Χαράλαμπος Βασιλείου

Γιώργος Ιωάννου

2 Επιτροπή για τη Οργάνωση του Ετήσιου Χορού - Εκπαιδευτικής / Ψυχαγωγικής Εκδρομής και άλλων Εκδηλώσεων- Κοινωνικού Χαρακτήρα

Γιάννης Μαρκίδης (Συντονιστής)

Άνδρος Ομήρου

Αντώνης Ιωάννου

Γιάννης Ευσταθίου Και Έλενα Γρηγόριου

Γιούλα Φωκά

Μένοικος Μενοίκου

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Χάρης Ιωάννου

3 Επιτροπή Οικήματος - Συνδέσμου και Προσφορών

Χάρης Ιωάννου (Συντονιστής)

Ανδρέας Πισσίδης

Γιούλα Φωκά

Νίκος Μελινιώτης

4 Επιτροπή Δημόσιων Σχέσεων-Προβολής του Συνδέσμου- Προσέλκυσης / Εγγραφής Νέων Μελών

Δημήτρης Καρπόζηλος

(Συντονιστής)

Αντωνάκης Χριστοφή

Αντώνης Ιωάννου

Γιάννης Ευσταθίου Και Έλενα Γρηγορίου

Γιάννης Μαρκίδης

Ξένιος Γεωργίου

Παύλος Πουρής

Περικλής Δήμου

Στέλιος Φάττα Και Ανδρέας Νικολάου

Χριστόδουλος Μαυρομούστακος

5 Επιτροπή για τη Διοργάνωση των Σεμιναρίων/Διαλέξεων

Δημήτρης Καρπόζηλος (Συντονιστής)

Κυριάκος Κυριάκου

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Στέλιος Φάττα Και Ανδρέας Νικολάου

Χάρης Θεοχάρους

Χάρης Ιωάννου

6 Επιτροπή καταπολέμισης της παράνομης εκτέλεσης οικοδομικών έργων

Ξένιος Γεωργίου (Συντονιστής)

Ανδρέας Πισσίδης

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Κυριάκος Κυριακού

Μένοικος Μενοίκου

Χαράλαμπος Παμπόρης

Χριστόδουλος Μαυρομούστακος

7 Επιτροπή Διαχείρισης Οικοδομικών Συμβολέων-Συντονιστής

Κυριάκος Κυριάκου(Συντονιστής)

Γιάννης Ευσταθίου Και Έλενα Γρηγορίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Νίκος Μελινιώτης

Περικλής Δήμου

Χάρης Θεοχάρους