Προσωπικό

ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.
ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Σ.Ε.Ο.Λ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Στυγός 45, Αγία Φύλα, 3117 Λεμεσός

Τηλ.:
25-352586

Φαξ.:
25-340708

Ιστοσελίδα:
www.seol-limassol.org.cy

Email: