Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα: «Επικίνδυνες Συμβάσεις στην Οικοδομική Βιομηχανία».
19 Νοεμβρίου 2020
Με επιτυχία στέφθηκε η πιο πάνω διάλεξη που οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού στις 12 Νοεμβρίου 2020 στο οίκημα του.
Τις εργασίες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, Εργολάβοι μέλη μας, τα Διευθυντικά στελέχη τους και το Επιστημονικό προσωπικό των εργοληπτικών εταιρειών.
Το θέμα των «επικίνδυνων συμβάσεων/συμβολαίων» αποτέλεσε πολλές φορές το επίκεντρο συζητήσεων ανάμεσα στους κύκλους των εργολάβων οι οποίες και ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη της ορθής σύνταξης και συνάμα της ανάγκης τήρησης των προνοιών του εργοληπτικού συμβολαίου με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μερών και την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών ενός έργου.
Με γνώμονα τα πιο πάνω δόθηκαν νομικές αλλά και πρακτικής σημασίας συμβουλές προς τα μέλη περιλαμβανομένου και των ζητημάτων που αφορούν την επίλυση διαφορών δια μέσου της διαιτησίας.
Εισηγητής ήταν ο κ Θεόδουλος Δημητρίου συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ οι οποίοι ειδικεύονται σε αγωγές, διαιτησίες και διαπραγματεύσεις που αφορούν την οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου και εκπροσωπούν σωρεία μικρών και μεγάλων εργολάβων ανά το Παγκύπριο.
Να ευχαριστήσουμε τον εκπαιδευτή καθώς επίσης και όλους τους συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλετε σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό συμμετοχή των μελών αλλά και στη δομή και θεματολογία που συζητήθηκε.
Ο σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού συνεχίζει μέσα στα χρονικά πλαίσια που επιτρέπονται για εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης για αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας.