Διαγωνισμος με θέμα: «Προτεραιότητά μας η Ασφαλής και Ποιοτική Εργασία- Μαζί Χτίζουμε Εμπιστοσύνη»
13 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού (Σ.Ε.Ο.Λ.), σας ενημερώνει, ότι προκηρύσσει για όλα τα μέλη του, τον πιο πάνω διαγωνισμό με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στου χώρους εργασίας.

Μεταξύ άλλων ο διαγωνισμός σκοπεύει:

  1. Να μειώσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα εργατικά ατυχήματα,
  2. Να επιβραβεύσει την προσπάθεια των Εργολάβων, η οποία εστιάζει στη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών εργασίας στα εργοτάξια καιA
  3. Να επιμορφώσει τα μέλη του μέσω των συναντήσεων των εργολάβων με τους Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας και της επίλυσης οποιονδήποτε αποριών ή και θεμάτων που αντιμετωπίζει.

 

Τονίζεται ότι ο κάθε εργολάβος μπορεί να δηλώσει πέραν του ενός εργοταξίου στην διάθεση των συμβούλων.

Τέλος, μέσω του διαγωνισμού θα αναδειχθεί η επαγγελματική άμιλλα αναμεταξύ των μελών του Συνδέσμου, αλλά ταυτόχρονα αποσκοπείται και η αναβάθμιση του κύρους των εργολάβων και της εδραίωσης της κουλτούρας ασφάλειας τόσο σε εργοδότες αλλά και σε εργαζομένους.

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν τις συμμετοχές  τους συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση          info@seol-limassol.org.cy μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου με την τηλεφωνική επικοινωνία του Σύμβουλου Ασφαλείας και Υγείας με τους εργολάβους που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για διευθέτηση ραντεβού στο εργοτάξιο/α που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενο

Η Αξιολόγηση των Εργοταξίων θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης SOCRATOUS ENGINEERING CONSULTING L.L.C. Οι επιθεωρήσεις  θα γίνονται από τους Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας , Ηλία Σωκράτους και Ευάγγελο Σωκράτους μετά από συνεννόηση με τους κατά τόπους υπευθύνους του Εργολάβου. Η αξιολόγηση θα είναι αντικειμενική αλλά και ποσοτική, αφού θα βασίζεται πάνω σε αριθμητικό σύστημα βαθμολόγησης.

Όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων/εταιρειών θα τύχουν ανάλογης εμπιστευτικότητας τόσο από τους Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας αλλά και από το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Σημαντικό να προσθέσουμε ότι όλα τα έξοδα του διαγωνισμού θα καλυφθούν από το ταμείο του Συνδέσμου.

Οι διακριθέντες και όλοι οι συμμετέχοντες θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα τύχει κάλυψης και προβολής από μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντάς τους επάξια αναγνώριση για τα επιτεύγματά τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς του Συνδέσμου στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 25 352586.