«Προγραμματισμός Έργων / Project Planning & Scheduling»
31 Μαΐου 2023

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε το σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού με Θέμα: «Προγραμματισμός Έργων / Project Planning & Scheduling»

Τις εργασίες του σεμιναρίου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τριάντα έξι άτομα.

Οι στόχοι  αυτής της σειράς σεμιναρίων ήταν να παρουσιαστεί ο ρόλος του προγραμματισμού στην επιτυχή ολοκλήρωση, τόσο χρονικά όσο και οικονομικά, των κατασκευαστικών έργων  και  να βοηθήσει τους Εργολάβους στην  εφαρμογή καλών πρακτικών  προγραμματισμού,  και παρακολούθηση προόδου έργων κατά την φάση της κατασκευής

Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1.    Ο Προγραμματισμός ως βασικό εργαλείο για την διαχείριση έργου

2.    Το πρόγραμμα εργασιών και το Νέο Συμβόλαιο

3. Τεχνικές σχεδιασμού και προγραμματισμού έργου

4. Κατανομή και βελτιστοποίηση πόρων

5.  Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου

6. Παρακολούθηση προόδου Έργου

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο την απόκτηση γνώσεων για το πώς αυτές οι αρχές θα μπορούν να εφαρμοσθούν στα έργα του κάθε εργολάβου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα σεμιναρίων του οικήματος του Συνδέσμου σε δύο Τετάρτες, 31 Μαΐου 2023 και 14 Ιουνίου 2023 και ήταν συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν η  κ. Ντενάντα Οικονόμου MSc, Πολιτικός Μηχανικός, με πολυετή πείρα σε ομάδες Διαχείρισης Κατασκευαστικών Έργων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εισηγήτρια του Σεμιναρίου που πρόσφερε τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς προς το Σύνδεσμό μας.

 

Η επιτυχία της διοργάνωσης έγκειται τόσο στον αριθμό των μελών που παρακολούθησαν το σεμινάριο, όσο και στο ίδιο το περιεχόμενο του. Λόγω του σημαντικού ρόλου του Προγραμματισμού στην επιτυχία  των κατασκευαστικών έργων το σεμινάριο θα επαναληφθεί.