Ανασκόπηση Κατασκευαστικού Τομέα - Ιανουαρίος 2020
13 Απριλίου 2020

 Στατιστική Υπηρεσία – Νεότερα Στοιχεία / Κατασκευές

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο 2020 ανήλθε στις 538. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €178,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 165,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 696 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν μειώθηκε κατά 1,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 51,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 55,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 27,0%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Τα πιο κάτω στοιχεία προέρχονται από έρευνες τισ στατιστικής υπηρεασίας και σχετίζονται με τον Κατασκευάστικό τομέα