Προηγούμενες Επιτροπές

και Συμβούλια

Α/Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙΤΡΩΠΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1 Κ.Σ. ΟΣΕΟΚ Πέτρος Ευλογημένος
Χάρης Ιωάννου
Γιάννης Μαρκίδης (Παρατηρητής)
2 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γιάννης Μαρκίδης
Χάρης Ιωάννου
3 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Δημήτρης Χριστοδούλου
Χάρης Ιωάννου
4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Χάρης Ιωάννου
5 Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Πέτρος Ευλογημένος
6 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Χάρης Ιωάννου
7 ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χάρης Ιωάννου
8 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΤΟΥ CYS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – Κατασκευές από Σκυρόδεμα Μάριος Ανδρέου
9 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 8 ΤΟΥ CYS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μάριος Ανδρέου
10 ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αντωνάκης Χριστοφή
Άντρος Ομήρου
Χάρης Θεοχάρους