Εκπροσώπηση

Επιτροπές & Συμβούλια

Α/Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙΤΡΩΠΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
1 Κ.Σ.ΟΣΕΟΚ Γιάννης Μαρκίδης
Χάρης Ιωάννου
Πέτρος Λοΐζου(παρατηρητής)
2 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Χάρης Ιωάννου
Γιάννης Μαρκίδης
3 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Χάρης Ιωάννου
Δημήτρης Χριστοδούλου
Χριστόδουλος Μαυρομούστακος
Πέτρος Λοϊζου
4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Γιάννης Μαρκίδης
5 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Χάρης Ιωάννου
6 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΤΟΥ CYS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ - Κατασκευές από Σκυρόδεμα Μάριος Ανδρέου
7 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 8 ΤΟΥ CYS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ - Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μάριος Ανδρέου
8 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 0&1 ΤΟΥ CYS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ - Βάση Σχεδιασμού και Δράσεις Μαρίνα Γρηγορίου
9 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (MC 1) ΤΟΥ CYS Μαρίνα Γρηγορίου
10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS TE 08 - "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ" Μαρίνα Γρηγορίου
11 ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αντωνάκης Χριστοφή
Αντρος Ομήρου
Χάρης Θεοχάρους
12 ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. - "ΚΕΝΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ" Χάρης Ιωάννου
13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (F.I.E.C.) Γιάννης Μαρκίδης
14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - CYS/TE 20 Μαρίνα Γρηγορίου
15 ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - ΚΤΙΜΒ Γιάννης Μαρκίδης