32ος Ετήσιος Χριστουγεννιάτικος Χορός Σ.Ε.Ο.Λ.
20 Δεκεμβρίου 2019

32ος Ετήσιος Χριστουγεννιάτικος Χορός Σ.Ε.Ο.Λ