5ο Διεθνές συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
27 Ιουλίου 2017

Χριστιάνα Κάιζερ, Πολιτικός Μηχανικός Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ | ΤΕΥΧΟΣ 19 | Ιούλιος 2017

Μηδέν ατυχήματα: Πρακτικές λύσεις στα προβλήματα

Πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα, το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Εκ των χορηγών του Συνεδρίου ήταν και η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν ο κ. Φράγκος Προκοπά, Διευθυντής της Ομοσπονδίας και η κα Χριστιάνα Κάιζερ, λειτουργός του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού. Την προσφώνηση και παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η κα Κυριακή Αντωνίου, λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων και υπεύθυνη έκδοσης του Περιοδικού Εργολήπτης, της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ..

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η προώθηση του οράματος «Μηδέν Ατυχήματα» στα κατασκευαστικά έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, ο πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ανθρώπινης υγείας με όλα τα δυνατά μέσα. Μια αξιόπιστη μέθοδος για τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου είναι η επένδυση στην πρόληψη των κινδύνων για την υγεία. Ταυτόχρονα, η επένδυση στην πρόληψη, συμβάλλει στην αποφυγή πολύ μεγαλύτερου κόστους που προκαλείται από εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και χάσιμο χρόνου εργασίας, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένας βασικός παράγοντας ανταγωνισμού. Έτσι, η πρόληψη συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική επιτυχία των εταιρειών, καθώς και στη διατήρηση της απασχόλησης των ανθρώπων.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA), καθόρισε τους Επτά Χρυσούς Κανόνες και περιγράφει τα μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Το τμήμα των κατασκευών του ISSA, καθώς και όλα τα άλλα τμήματα του, καλούνται να θέσουν αυτούς τους Επτά Χρυσούς Κανόνες ως βάση για την εργασία τους καθώς και για τα προγραμματιζόμενα συνέδρια, ώστε να επιτευχθεί το όραμα «Μηδέν Ατυχήματα».

Σκοπός του Συνεδρίου λοιπόν, ήταν η παρουσίαση των Επτά αυτών Χρυσών Κανόνων καθώς και των πρακτικών λύσεων στα προβλήματα για την επίτευξη του οράματος «Μηδέν Ατυχήματα».

Τους Επτά Χρυσούς Κανόνες καθώς και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας, παρουσίασαν επιφανείς καλεσμένοι από διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Χιλή, Αυστρία, Βέλγιο και Κύπρος.

Οι εν λόγω Επτά Χρυσοί Κανόνες που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο είναι οι ακόλουθοι:

1ος Χρυσός Κανόνας: Ανάλαβε ηγετική δέσμευση
2ος Χρυσός Κανόνας: Εντόπισε επικίνδυνες καταστάσεις και κινδύνους
3ος Χρυσός Κανόνας: Θέσε στόχους για την ασφάλεια
4ος Χρυσός Κανόνας: Διασφάλιση ένα ασφαλές σύστημα
5ος Χρυσός Κανόνας: Χρησιμοποίησε ασφαλή τεχνολογία χωρίς κινδύνους στην υγεία
6ος Χρυσός Κανόνας: Βελτίωσε τις γνώσεις και τα προσόντα
7ος Χρυσός Κανόνας: Επένδυσε στους ανθρώπους

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προβλήθηκαν σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων στις κατασκευές, ασφαλής εξοπλισμός, μηχανήματα που συνδυάζουν την παραγωγικότητα μαζί με την ασφάλεια, καθώς και νέοι τύποι ικριωμάτων.

Σημαντική ήταν και η ανάδειξη τόσο του οικονομικού μέρους (Κόστος- Όφελος) που απορρέει από τα ατυχήματα και τη σωστή διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με  ανοικτή συζήτηση, στην οποία υπήρξε μια πολύ παραγωγική και σημαντική διεθνής ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης και προβληματισμών μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών του συνεδρίου.

Εμείς, ως λειτουργοί της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., μεταφέρουμε τις εμπειρίες και γνώσεις που αποκομίσαμε από το εν λόγω συνέδριο, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των Εργολάβων μελών των ανά επαρχία Συνδέσμων Εργοληπτών, στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια και γενικά στους χώρους εργασίας. Θεωρούμε ότι η Ασφάλεια και Υγεία όλων των εργαζομένων σε κάθε χώρο αποτελεί  ύψιστο αγαθό και καλούμε όλους να προσδώσουν σε αυτές την πρέπουσα σημασία.