62η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Ο.Λ
23 Οκτωβρίου 2020

Τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση της πανδημίας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 62ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, στο Ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό.

Έγινε παρουσίαση της Ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης του Συνδέσμου για το έτος 2019 από τον Ελεγκτή της εταιρείας P.K.F. Savvides & Co Ltd. κ. Γιάννο Ιωάννου.

Στη συνέχεια, έγινε απολογισμός του έργου του Συνδέσμου για το έτος 2019 από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Γιάννη Μαρκίδη μέσα από τον οποίο επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλοι από τη συνεχή εκπαίδευση, την συνεχή ενημέρωση/πληροφόρηση των εργολάβων μελών μας ως προς τις καθημερινές εξελίξεις στα διάφορα θέματα και νομοθεσίες που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο, την προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών, ως επίσης και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας.

Μετά την έγκριση των πιο πάνω ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα θέματα/προβλήματα που αντιμετωπίζει το επάγγελμα με ιδιαίτερη έμφαση σε μερικά από τα άρθρα που τροποποιούνται με την επικείμενη νέα έκδοση του νέου Εντύπου Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα [Με δεσμευτικές Ποσότητες] P/LS/MC(1) καθώς επίσης και στις ενέργειες που έκανε ο Σύνδεσμος και κατ’ επέκταση η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., για επίλυση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη βιομηχανία:

· την εμπέδωση «Κουλτούρας Ασφάλειας στα Εργοτάξια» με στόχο την μείωση αν όχι την ολοκληρωτική εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο,

· την ορθολογιστική διαχείριση του κατασκευαστικού συμβολαίου με απώτερο στόχο την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του Εργολάβου αλλά και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του όπως απορρέουν από αυτό και

την εφαρμογή του άρθρου 11Β του περί ΦΠΑ νόμου και τις αρνητικές επεκτάσεις που έχει στην ταμιακή ροή των έργων.

Στην συνέχεια τιμήθηκαν οι εταιρείες, μέλη του Συνδέσμου, που είχαν την μεγαλύτερη συμμετοχή στην Αιμοδοσία του Συνδέσμου μας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2020 με την απονομή αναμνηστικών πλακετών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, στέλνοντας ταυτόχρονα και το μήνυμα σε όλους ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θα εργαστεί όπως πάντα με ζήλο και επιμονή για καλύτερη και πιο ενδελεχή ενημέρωση με στόχο την υπεράσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων όλων των συναδέλφων.

Μετά το πέρας των Εργασιών ο Σύνδεσμός παρέθεσε δείπνο σε όλα τα μέλη.