Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του προς τα μέλη του, διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση των εργοληπτών και του προσωπικού τους, σε θέματα που αφορούν στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Παρουσίαση του Ε4(Τ) για Τεχνικά Έργα σε συνεργασία με τη Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.
16 Νοεμβρίου 2017
Ερμηνεία Όρων Προσφοροδότησης και Τιμολόγηση Προσφορών Μέρος Β'
18 Οκτωβρίου 2017
Ενημερωτική Διάλεξη Σ.Ε.Ο.Λ. και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
29 Ιουνίου 2017
Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια Κατασκευαστικών Έργων Ιδιωτικού Τομέα
21 Ιουνίου 2017
Επίδειξη χρήσης πυροσβεστήρων
17 Νοεμβρίου 2016

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού σας πληροφορεί ότι διαθέτει προς ενοικίαση, στο χώρο του οικήματός του, εξειδικευμένο χώρο για διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων. Η αίθουσα είναι εγκεκριμένη από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και διαθέτει όλο το σύγχρονο εξοπλισμό.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / κρατήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 25-352586.