Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2c,
19 Οκτωβρίου 2021
Τα μέλη της Εικοσαμελούς επιτροπής του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και το πεδίο δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2c, “Integration of Third-Country Nationals in the Constructions Sector” μέσα από σχετική παρουσίαση που έγινε στην αίθουσα διαλέξεων του οικήματος του Συνδέσμου από εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού Κέντρου MMC και από τον Διευθυντή της ΟΣΕΟΚ κ Γιάννο Πουμπουρή.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οργανισμοί από τέσσερις (4) χώρες, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Σουηδία και στόχο έχει την δημιουργία τέτοιων εργαλείων που θα διευκολύνουν την εργοδότηση υπηκόων Τρίτων Χωρών στον Κατασκευαστικό Κλάδο και την ομαλή προσαρμογή τόσο των ιδίων όσο και των εργοδοτών στα θέματα γλώσσας, Ασφάλειας & Υγείας, στο Νομοθετικό πλαίσιο καθώς και στο αντίστοιχο Τεχνικό Λεξιλόγιο που εφαρμόζεται στην κάθε χώρα ξεχωριστά.