Βράβευση Αιμοδοσίας 2016
16 Δεκεμβρίου 2016

Στα πλαίσια εφαρμογής του κοινωνικού χαρακτήρα του Συνδέσμου, έχει καθιερωθεί και οργανώνεται κάθε χρόνο αιμοδοσία. Η συγκεκριμένη εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται από το 2000, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας-Διαφωτίσεως Λεμεσού έχει προσφέρει μέχρι και σήμερα περίπου 1900 μονάδες αίματος.  Η Αιμοδοσία του Συνδέσμου αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις  μεγαλύτερες Αιμοδοσίες στη Λεμεσό, αφού διατηρεί κάθε φορά ένα ψηλό επίπεδο συμμετοχής. Η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο είναι ένας από τους βασικούς στόχους για αυτό και ο Σύνδεσμος ευχαριστεί όλα τα μέλη του που συντελούν στην επιτυχία αυτή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες καθώς και βράβευση στον ετήσιο χορό πραγματοποιείται για τις εργοληπτικές εταιρείες που έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή.

Οι Εργοληπτικές εταιρείες που είχαν την μεγαλύτερη  συμμετοχή για την 18η Αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος, την 1ην Ιουλίου 2016 είναι οι ακόλουθες:

Μ.Α.Β. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ,
F.G. FOTIOU DEVELOPERS & CONSTRUCTION LTD,
P. CHRYSANTHOU BUILDIA CONSTRUCTIONS LTD.