2003 - 2006
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
2 Αντιπρόεδρος Αντώνης Ασκάνης
3 Γραμματέας Γιάννης Μαρκίδης
4 Ταμίας Μάριος Νεοφύτου
5 Εισπράκτορας Χάρης Ιωάννου
6 Μέλος Αντωνάκης Χριστοφή
7 Μέλος Βάσος Βασιλείου