2012 - 2015
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
2 Αντιπρόεδρος Χάρης Ιωάννου
3 Γραμματέας Γιάννης Μαρκίδης
4 Ταμίας Μάριος Νεοφύτου
5 Εισπράκτορας Αντωνάκης Χριστοφή
6 Μέλος Δημήτρης Χριστοδούλου
7 Μέλος Μάριος Κ. Ανδρέου