2018 - 2021 (μέχρι 20/7)
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Γιάννης Μαρκίδης
2 Αντιπρόεδρος Χάρης Ιωάννου
3 Γραμματέας Αντωνάκης Χριστοφή
4 Ταμίας Δημήτρης Χριστοδούλου
5 Εισπράκτορας Δημήτρης Χριστοφίδης
6 Μέλος Πέτρος  Λοΐζου
7 Μέλος Μάριος Νεοφύτου
2018 - 2021 (από 21/7)
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Γιάννης Μαρκίδης
2 Αντιπρόεδρος Χάρης Ιωάννου
3 Γραμματέας Αντωνάκης Χριστοφή
4 Ταμίας Πέτρος  Λοΐζου
5 Εισπράκτορας Μάριος Νεοφύτου
6 Μέλος Ξένιος Γεωργίου
7 Μέλος Μίλτος Παναγίδης