Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του προς τα μέλη του, διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση των εργοληπτών και του προσωπικού τους, σε θέματα που αφορούν στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα: «Δικαστικές Αποφάσεις και η Νομική ανάλυση για επί μέρους ζητήματα εφαρμογής και/η αθέτηση όρων των Εργοληπτικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ»
14 Δεκεμβρίου 2022
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
12 Οκτωβρίου 2022
Σεμιναρίο «Νέες Αλλαγές/ Τροποποιήσεις των Αναθεωρημένων Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ»
16 Ιουνίου 2022
Σεμινάριο Συναρμολόγησης Αποσυναρμολόγυσης Σκαλωσιών
02 Ιουνίου 2022
Ενημερωτική Διάλεξη για τον «περί της Σύστασης Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο του 2020
10 Μαρτίου 2022

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού σας πληροφορεί ότι διαθέτει προς ενοικίαση, στο χώρο του οικήματός του, εξειδικευμένο χώρο για διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων. Η αίθουσα είναι εγκεκριμένη από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και διαθέτει όλο το σύγχρονο εξοπλισμό.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / κρατήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 25-352586.