Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του προς τα μέλη του, διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση των εργοληπτών και του προσωπικού τους, σε θέματα που αφορούν στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Ενημερωτική Διάλεξη για τον «περί της Σύστασης Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο του 2020
10 Μαρτίου 2022
Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2c,
19 Οκτωβρίου 2021
Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα: «Επικίνδυνες Συμβάσεις στην Οικοδομική Βιομηχανία».
19 Νοεμβρίου 2020
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (Πρώτες Βοήθειες στο χώρο Εργασίας με Απινίδωση)
01 Οκτωβρίου 2020
Διαδραστικό Σεμινάριο / Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα: «Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων»
13 Φεβρουαρίου 2020

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού σας πληροφορεί ότι διαθέτει προς ενοικίαση, στο χώρο του οικήματός του, εξειδικευμένο χώρο για διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων. Η αίθουσα είναι εγκεκριμένη από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και διαθέτει όλο το σύγχρονο εξοπλισμό.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / κρατήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 25-352586.